stare pocztówki gostynińskie

Fotografja Piotra Sadowskiego w Gostyninie

Trochę inaczej niż w tytułowej nazwie firmy brzmi nazwa na pieczątce znajdującej się na odwrocie fotografii przedstawiającej kościół w Gostyninie. Skromniej, bo nazwa P. Sadowski Fotograf, Gostynin wykonana jest urzędową, oficjalną czcionką. Niżej pokazana fotograficzna karta wykonana została w formacie pocztówkowym na specjalnym papierze z liniaturą korespondencyjną. Zdjęcie przedstawia kościół św. Marcina w Gostyninie wybudowany w latach 1913 - 1927 i zniszczony przez okupantów hitlerowskich w latach 1941 - 1942.

Kościół św. Marcina w Gostyninie

Pojawienie się w kolekcji fotografii z tym stemplem, wyjaśniło sprawę autorstwa zdjęcia, które posłużyło do wydrukowania pocztówki z tytułem na awersie Gostynin - Kościół i oznaczeniem na rewersie r 20181.

Kościół - Gostynin.

Podobne oznaczenia znajdują się na dwóch innych kartkach z kolekcji, Gostynin - Magistrat r 20163 i Gostynin - Kościół (kościół ewangelicki) ze znakiem r 20187. Wygląd postaci, wygląd i stan fotografowanych obiektów, ich otoczenie, papier, identyczna czcionka i wzór liniatury korespondencyjnej, a także wyżej opisane cyfrowe znaki świadczą o tym samym wydawcy finalnego produktu. Można więc przyjąć, że autorem tych fotografii był Piotr Sadowski, który wykonał zlecenie wydawcy kart pocztowych. Fotografie powstały w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku, co w pewnym przybliżeniu określają też autograf z datą 20.VIII.29 na jednej i datownik na stemplu pocztowym z datą 27.VII.1931, występujące na rewersach pocztówek.

Piotr Sadowski był fotografem wszechstronnym. W zbiorze znajdują się estetyczne i na wysokim poziomie technicznym portrety osób i fotografie zbiorowe sygnowane przez jego pracownię fotograficzną. Świadectwem reporterskiego zacięcia i zainteresowania lokalnymi wydarzeniami przez autora, jest fotografia odręcznie opisana na rewersie jako Manifestacja w dniu 1-go Maja 1920 r., z tytułowym stemplem na odwrocie. Fotografię odbito na specjalnym pocztówkowym papierze.

Manifestacja w dniu 1-go Maja 1920 r. Gostynin.

W wykazie unikalnego słownika Andrzeja Piotrowskiego znajduje się nazwisko Sadowski Piotr z siedzibą w Płocku. Można przyjąć, że podobnie jak działający nieomal równocześnie fotograf Juliusz Domb, Sadowski prowadził działalność w obydwóch miastach. Ponieważ słownik dotyczy firm działających do 1914 roku, to może być tak, że rozpoczął ją Sadowski w Płocku, aby przenieść się i kontynuować pracę fotografa od ok. 1915 roku do lat trzydziestych XX w. w Gostyninie1. Informację potwierdza rozwinięcie hasła Sadowski P. w Słowniku nakładców i wydawców pocztówek2. (LB, wrzesień 2014)

1  Słownik polskich fotografów i firm fotograficznych działających w latach 1839-1914, tom 1, część 1, Wydawca A. Piotrowski, Warszawa, 1996

2  Morgulec, J.: Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników, Uzupełnienia (u) R-T, Warszawa, 2007, s. 10

< poprzedni artykułkolejny artykuł >

do góry

 

Liczba wejść:

Pocztówki Płockie. Wszelkie prawa zastrzeżone.