Stare pocztówki. Filokartystyka. Przedwojenne pocztówki płockie.

Album "Pamiątka z Płocka"

11 grudnia 2009 roku o godzinie 17.00 w Archiwum Państwowym w Płocku, punktualnie i przy prawie do końca wypełnionej sali odbyła się promocja albumu "Pamiątka z Płocka". Skład uczestników wymarzony i tylko z niewielką absencją.

Moje wystąpienie uznano za poprawne i z takim przeświadczeniem pozwolę sobie pozostać. Album zaczął żyć i myślę, że uzyska przychylność odbiorców.

Wydarzyło się to, o co długo zabiegałem i co daje nadzieję na wydanie kolejnych opracowań na temat pocztówek płockich. W tym miejscu jeszcze raz chcę podziękować Panu dyrektorowi Archiwum Państwowego w Płocku Leszkowi Franciszkiewiczowi i prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Panu Przemysławowi Franciszkiewiczowi za współpracę i nadzwyczajne zaangażowanie w przygotowanie i wydanie albumu.

Album przypomniał mi o innym zamierzeniu. Strona internetowa czekała ponad rok i teraz szczególnie w przededniu zakończenia pracy zawodowej, postanowiłem wykorzystując większą ilość czasu zamieszczać w niej swoje przemyślenia i odkrycia, prezentować przykładowe pocztówki i ciekawostki.

promocja albumu Pamiątka z Płocka promocja albumu Pamiątka z Płocka

Promocji towarzyszyła wystawa pocztówek, którą przygotowałem tak, aby opowiadać w referacie o warsztacie kolekcjonera filokartysty i moich płockich pocztówkach.

Tematy wystawy (opisy poszczególnych plansz w gablotach):

  1. Najstarsze ostemplowanie i data korespondencji na pocztówce płockiej stempel marzec 1899 rok (wg starego stylu) koresp. 21 marzec 1899 rok,
  2. Litografie z drukarni Mojżesza Rozenfelda działającej w latach 1880-1904,
  3. Izydor Themal Poznańskie wydawnictwo pocztówek (1900-20) zwraca uwagę odwrotny szyk numeracji na rewersie prezentowanych kartek,
  4. Wydawnictwo Fritz Krauskopf z Królewca (1906-42) pocztówki z ok. 1940 r. numerowane od 29 do 33. Szczególnie poszukiwane numery to 28 i 34,
  5. Wykonanie ręczne z ilustracją z gazety i rewersem z innej drukarskiej pocztówki. Czy jest to pocztówka?
  6. Ten sam widok i różni wydawcy od ok. 1905 do ok. 1920 roku,
  7. Wszystko zaczyna się od fotografii. Negatyw służy do drukowania pocztówek przez kolejnych wydawców. Pocztówki z lat 1905-1930,
  8. Płockie ulicówki nazywane też zdjęciami momentalnymi.

Promocyjna wystawa trwała tyle co sama promocja. Jednym z jej tematów zajmę się bliżej w kolejnym wejściu internetowym.

Pamiątka z Płocka. Płock na starych i niedawnych pocztówkach

kolejny artykuł >

Płocka katedra

Katedra przed czy po przebudowie?

18 lutego 2010 r. Pan Leszek Franciszkiewicz przekazał mi wątpliwość nabywcy albumu, który na 38 stronie dostrzegł pewną nieścisłość, a może nawet błąd. Pan Leszek pisze za swoim rozmówcą "Obie pocztówki... czytaj całość

do góry

 

Liczba wejść:

Pocztówki Płockie. Wszelkie prawa zastrzeżone.